ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1965/ОА1-11 Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост
правно основаниеЧл. 77 и чл. 82а от Закона за държавната собственост
начин на сезиранеЗаявление
необходими документи

1. Скица на имота;
2. Копие на акта за държавна собственост за имота;
3. Копие от Заповедта за отписване на имота от актовите книги за имотите – държавна собственост.

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнениедо 7 работни дни, в зависимост от заплатената такса
цена

15 лв - за бърза услуга до 3 работни дни
10 лв - за обикновена услуга за 7 работни дни,

за всеки имот, съгласно тарифа, одобрена от Министерски съвет

пояснения

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018