ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1978/ОА1-04 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”
правно основание

Закон за държавната собственост, Правилника за прилагане на засона за държавната собственост и Административнопроцесуален кодекс

начин на сезиране

Заявление за издаване на заверено копие на документ от архив "Държавна собственост" 
можете да изтеглите по-долу от образци и документи

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение7 дни
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за издаване на заверено копие на документ от архив "Държавна собственост"

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018