ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1963/ОА1-07 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
правно основание

Чл. 77 от Закона за държавната собственост и Административнопроцесуален кодекс

начин на сезиране

Заявление или запитване на място.

Опишете всички данни, които са ви известни за интересуващия ви имот.

необходими документи

пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение7 дни
цена

Не се дължи държавна такса.

пояснения

Справки по регистрите на държавните имоти се извършват по запитване на заинтересованите лица.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018