ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1979/ОА1-12 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
правно основание

Административнопроцесуален кодекс

ЗАКОН за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

Закон за приватизация и следприватизационен контрол и реституционни закони

начин на сезиране

Заявление

необходими документи
  1. Скица на имота;
  2. Копие на акта за държавна собственост за имота.
пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнениедо 7 работни дни, в зависимост от заплатената такса
цена22.50 лв - за бърза услуга до 3 работни дни
15.00 лв - за обикновена услуга за 7 работни дни,

за всеки имот, съгласно тарифа, одобрена от Министерски съвет

пояснения

В заявлението опишете всички данни, които са ви известни за интересуващия ви имот.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.
образци и документи
Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018