ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1972/ОА1-08 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
правно основание

Във връзка с процедурата по чл. 587 от ГПК - издаване на удостоверения, че имотът не е актуван като държавен, за снабдяване с нотариални актове по обстоятелствена проверка

начин на сезиранеЗаявление можете да изтеглите по-долу от образци и документи
необходими документи
  1. Оригинална скица на имота със заверки за идентичност по стари планове /при наличие на такива/;
  2. Молба-декларация;
  3. Нотариален акт или друг документ за собственост, ако има такъв;
  4. Удостоверение за наследници, ако заявителят е наследник.
пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнениедо 7 работни дни, в зависимост от заплатената такса
цена

15 лв - за бърза услуга до 3 работни дни
10 лв - за обикновена услуга за 7 работни дни,

за всеки имот, съгласно тарифа, одобрена от Министерски съвет

пояснения

Издава се удостоверение от областния управител относно отсъствие на съставен акт за държавна собственост.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Велико Търново, с банкова карта чрез реален ПОС терминал или по банков път на сметка:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401
Уникредит Булбанк Велико Търново.


Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018