ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
1960/ОА1-10 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
правно основаниечл. 80 от Закона за държавната собственост
начин на сезиранеИскане от ведомството, в чието управление е имота
необходими документи
  1. Наемен договор;

  2. Уведомителни писма за прекратени наемни отношения;
  3. Данни за лицето което владее или държи имота без правно основание;
  4. Документи от които да е видно че лицето вече не е служител на ведомството, ако това е било основание за настаняване в имота;
  5. Акт за държавна собственост.
пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение3 месеца
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

При законово основание на иска, областният управител писмено уведомява наемателя за откриване на процедура по чл. 80. След изтичане на срока за доброволно освобождаване, посочен в уведомлението, областния управител издава заповед за принудително изземване на имота и назначава комисия за изпълнение.

Заповедта на областния управител за изземването на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията - чл. 80, ал. 2 от ЗДС. Същата подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 80, ал. 3 от ЗДС.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

образци и документи
Заявление за издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018