ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
П15 Предоставяне под наем на имоти - частна държавна собственост за нуждите на политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии и предоставяне на имоти - частна държавна собственост за нуждите на организациите на синдикатите
правно основаниечл. 20 от Закона за държавна собственост
начин на сезиранеПисмено заявление
необходими документи
  1. Документи, удостоверяващи регистрацията на организацията;

  2. Пълномощно за лицето, упълномощено да подписва договора;
  3. Удостоверение за погасени задължения към държавата;
  4. Удостоверение за регистрация по Булстат;
  5. Декларация по чл. 313 от НПК. можете да изтеглите
пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение1 месец
цена

Определя се по чл. 40, ал. 3 от ППЗДС

пояснения

При наличие на подходящ имот - частна държавна собственост, областният управител издава заповед по чл. 17 ал. 2 от ППЗДС и сключва договор по чл. 18 от ППЗДС, в които се уреждат правата и задълженията на страните.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018