ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
П14 Предоставяне безвъзмездно на имоти частна държавна собственост за управление на общини и ведомства
правно основаниечл. 15 от Закона за държавната собственост и чл. 6, ал. 3 от

Правилника за прилагане на закона за държавната собственост

начин на сезиранеПисмено искане
необходими документиДокументи за статута на юридическото лице
пряк изпълнителДържавна собственост
срок на изпълнение6 - 12 месеца
ценаНе се дължи държавна такса.
пояснения

При наличие на подходящ имот частна държавна собственост, областният управител издава заповед за предоставяне безвъзмездно право на управление.

Въз основа на заповедта областният управител сключва договор, в който се уреждат правата и задълженията на страните.

Определена от областния управител комисия предава недвижимия имот с протокол-опис.

Посочените срокове важат след пълното комплектоване на преписката.

Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018