ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« групи услуги
1969/ОА2-14 Регистриране на технически паспорт на строеж
1980/ОА2-13 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
1962/ОА2-15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018