ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« групи услуги
1984/ОА2-10 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
1974/ОА2-6 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1976/ОА2-11 Презаверяване на разрешение за строеж
1977/ОА2-12 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от ЗУТ

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018