ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги и процедури

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРИ

« групи услуги и процедури
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подобен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018