ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

Административни услуги

» АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

« назад
 
ОУ-2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
правно основаниечл.5, ал.7, т.1 или т.2 от Кодекса на социалното осигуряване; § 1, т.2, б „в” от Закон за администрацията; Наредба за пенсионирането и осигурителния стаж.
начин на сезиранеЗаповед за прекратяване на трудово/служебно правоотношение или Заявление за издаване на УП-3.
пряк изпълнителДирекция АПОФУС, направление "Човешки ресурси"
срок на изпълнениеПри прекратяване на трудови или служебни правоотношения - в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението. По искане на осигуряваното лице или негов представител - в 14-дневен срок от регистриране на заявлението.
ценаБез заплащане.
поясненияИздава се на настоящи и бивши служители на администрацията.
образци и документи
Заявление за издаване на Удостоверение за осигурителен стаж /УП-3/

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

» Портал за електронни административни услуги
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018