ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Териториална дирекция "Държавен резерв":
Ресорно ведомство: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Правомощия:
  1. Организира и контролира заделянето, съхраняването, опресняването, отчитането и опазването на държавните резерви и военновременните запаси в областите: Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Разград;

  2. Прави предложения за подмяна на държавните резерви и военновременни запаси, съхранявани в собствените бази;

  3. Организира и контролира деблокирането на държавни резерви и военновременни запаси съобразно разпорежданията на председателя на агенцията;

  4. Контролира състоянието на сградния фонд и технологичното оборудване на складовите бази към дирекцията;

  5. Организира изършването на ремонтна дейност на сградния фонд, машините и съоръженията;

  6. Осъществява и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени от председателя на агенцията.
Услуги: Обслужва договорите, сключени от Държавната агенция с местоизпълнение на територията на дирекцията – области Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище и Разград.
Адрес: 5000 Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 86
Телефон 1: 062 616466
Факс: 062 616456
E-mail: rezerv_vt@abv.bg
Уеб адрес: http://www.statereserve.bg
Лице за контакти: Никола Костадинов
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018