ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация:
Ресорно ведомство: Комисия за защита от дискриминация
Правомощия:

Независим специализиран държавен орган, осъществяващ контрол по спазването на Закона за защита от дискриминация и на други закони, уреждащи равенство в третирането

Услуги:

1.   Оказване на методическа помощ и даване на независими консултации на граждани по Закона за защита от дискриминация;

2.   Приемане и завеждане на жалби, сигнали и молби на физически или юридически лица.

Адрес: 5000 гр. Велико Търново, пл. ”Център” 2, бл. 1, ет. 4, ст. 413
Телефон 1: 062 650523
E-mail: tarnovo.kzd@kzd.bg
Уеб адрес: http://www.kzd-nondiscrimination.com
Лице за контакти: Диана Николаева
Длъжност: Регионален представител
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018