ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Териториално звено към Комисията за защита на потребителите:
Ресорно ведомство: Комисия за защита на потребителите, Главна дирекция "Контрол на пазара", Регионална дирекция Русе за областите Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново и Русе
Правомощия:
  • Извършване на проверки за спазване изискванията на нормативните актове, контролът на които е възложен на КЗП.

  • Набиране на информация за опасни стоки на пазара, спиране от реализация на стоки, за които има съмнения че са опасни, организиране на изтеглянето им от пазара и тяхното унищожаване.

  • Наблюдаване на пазара на стоки и услуги в региона и предоставяне на събраната информация на комисията по търговия и защита на потребителите.
Услуги:
  • Уреждане взаимоотношенията между потребители и търговци при жалби и рекламации на стоки и услуги.

  • Помирително производство.
Адрес: 5000 Велико Търново, пл."Център" 2, ет. 1, стаи 106, 107 и 108
Телефон 1: Телефон на потребителите 070011122
Телефон 2: 062 624194
E-mail: v.tarnovo@kzp.bg
Уеб адрес: www.kzp.bg
Лице за контакти: Тодор Ников, Жанета Куманова
Длъжност: Гл. инспектор, Инспектор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018