ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов:
Ресорно ведомство: Агенция по заетостта
Правомощия:

Дирекция "Бюро по труда" – Свищов е орган, който осъществява държавната политика по насърчаване на заетостта за общини Свищов и Полски Тръмбеш.

Услуги:
  • Регистриране и консултиране на търсещи работа лица;
  • насърчаване и подпомагане на заетостта;
  • професионално информиране и консултиране;
  • организиране на обучение за придобиване на професионална квалификация на базработни и заети лица;
  • посредничество по информиране и наемане на български граждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Република България.
Адрес:

5250 Свищов, ул. "Григор Стоянов" 16

филиал Полски Тръмбеш
Пощенски код: 5180
Адрес: ул. "Търговска" 57
Телефон за информация: 06141/6918
Работно време: от 8:30 до 17:00
Email: bt_fptr@abv.bg

Телефон 1: 0631 60519
Телефон 2: 0631 60469
E-mail: dbt.svishtov@mbox.contact.bg
Уеб адрес: http://www.az.government.bg
Лице за контакти: Таня Гуцева
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018