ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново:
Ресорно ведомство: Агенция по заетостта
Правомощия:

Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново е орган, който осъществява държавната политика по насърчаване на заетостта за общини Велико Търново, Елена и Златарица.

Услуги: Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново осъществява непосредствено услугите, свързани с регистриране; насърчаване и подпомагане на заетостта; професионално информиране и консултиране; обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и на заети лица; посредничество по информиране и наемане на работа с български граждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Република България.
Адрес:

5000 Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 82

филиал Елена
Пощенски код: 5070
Адрес: ул."Иларион Макариополски" № 32

Телефон за информация: 06151/52 48

филиал Златарица
Пощенски код: 5090
Адрес: ул. "Стeфан Попстоянов" 1
Телефон за информация: 06153/54 35

Телефон 1: 062 610261
E-mail: bt-vturnovo@mbox.contact.bg
Уеб адрес: http://www.az.government.bg
Лице за контакти: Обрешко Нечев
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018