ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионална дирекция "Автомобилна администрация":
Ресорно ведомство: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Правомощия:

Регионална дирекция "Автомобилна администрация" е специализиран орган за осъществяване на контролната дейност за спазване на изискванията, произтичащи от нормативните актове за транспортната дейност на територията на област Велико Търново. То осъществява контролни функции по спазването на разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и всички произлизащи от тях подзаконови нормативни актове. Осъществява административно-наказателна дейност, съгласно Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и Закона за административните нарушения и наказания.

Длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" имат право:

 1. да спират пътните превозни средства, извършващи превоз на пътници и товари, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и да задържат всички документи, свързани с управляваното превозно средство и извършвания превоз;

 2. на достъп до гаражите, сервизите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността на превозвачите;

 3. да контролират реда за заявяване, предоставяне, ползване и отчитане на разрешенията за извършване на превоз на пътници и товари;

 4. да осъществяват контрол по спазване на правилата за извършване на обществен превоз на пътници и товари, на техническата изправност и транспортната годност на моторните превозни средства, извършващи обществен превоз;

 5. да контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми от физическите и юридическите лица, получили разрешение за обучаване на кандидати за придобиване на професионална компетентност;

 6. да осъществяват контрол върху състоянието и дейността на автогарите;

 7. дава предписания във връзка със състоянието на материалната база и с изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на МПС;

 8. прави предложения за отнемане на разрешения и лицензи;

 9. дава предписания във връзка с качеството на извършваните ремонти, техническо обслужване и периодична проверка на техническата изправност на МПС;

 10. при констатирани нарушения съставя актове.
Услуги:

Регионална дирекция "Автомобилна администрация" при изпълнение на възложените функции и задължения издава и заверява образци и документи, свързани с обществения превоз на пътници и товари с автомобили. Извършва:

 • преглед за годност на МПС с българска регистрация за извършване на обществен превоз на пътници;

 • преглед на годността на пунктовете за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на МПС;

 • организацията и провеждането на изпитите за съответните категории водачи на МПС;

 • организацията и провеждане на изпитите за професионална компетентност;

 • проверки и предлага за бракуване и разкомплектоване на пътни превозни средства;

 • водене на съответните регистри;

 • водене на статистика по различните направления на дейността.
Адрес:

5000 Велико Търново, ул. "Козлуджа" 2

Телефон 1: 0700 19990 телефон за подаване на сигнали за корупция
Телефон 2: 062 621402
Факс: 062 646808
E-mail: rdaa_vtarnovo@rta.government.bg
Уеб адрес: http://www.rta.government.bg
Лице за контакти: Крум Георгиев
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018