ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Служба по геодезия, картография и кадастър Велико Търново:
Ресорно ведомство: Aгенция по геодезия, картография и кадастър
Правомощия: Приемане, контрол и поддържане на кадастрална информация в цифров и графичен вид.
Услуги:
  • Справки по кадастралните планове за населените места в областта;

  • Tрасировка на имоти;

  • Издаване на удостоверения за ползване по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за новопостроени обекти;

  • Издаване на скици за територии по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
Адрес: 5000 Велико Търново, ул. "Цар Теодор Светослав" 59
Телефон 1: 062 622536
Телефон 2: 062 623889
E-mail: veliko.tarnovo@cadastre.bg
Уеб адрес: http://www.cadastre.bg/
Лице за контакти: Весела Тодорова
Длъжност: Началник
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018