ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Областно пътно управление:
Ресорно ведомство: Агенция "Пътна инфраструктура"
Правомощия: Областно пътно управление стопанисва и поддържа 935 км републикански пътища на територията на великотърновска област, в т. ч. 153 км първокласни пътища, 142 км второкласни и 639 км третокласни пътища.
Услуги:

Издаване на разрешителни за специално ползване на пътищата:

  • изграждане на крайпътно-обслужващи обекти;

  • рекламни съоръжения;

  • прокопавания на републиканските пътища;

  • съгласуване на проекти за пътни обекти и др.
Адрес: 5000 Велико Търново, бул. "България" 34
Телефон 1: ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН НА ОПУ 062 623 991
Телефон 2: 062 615337
Факс: 062 621443
E-mail: opu_vt@abv.bg
Уеб адрес: http://www.api.bg
Лице за контакти: инж. Петя Каразахова
Длъжност: Началник
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018