ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Национална служба за съвети в земеделието - офис Велико Търново:
Ресорно ведомство: Национална служба за съвети в земеделието
Правомощия: Провежда своята дейност в рамките на държавната аграрна политика, като предлага на земеделските производители и техните организации актуална информация, специализирани съвети и консултации в сферата на селското стопанство. Съдейства на фермерите в техните усилия за постигане на ефективно и конкурентоспособно земеделие в съответствие с европейските стандарти.
Услуги:

http://www.naas.government.bg/

Адрес: 5000 Велико Търново, пл. "Център" 2
Телефон 1: 062 638831
E-mail: veliko_turnovo.m@naas.government.bg
Уеб адрес: http://www.naas.government.bg/bg/ЗаНас/Структура/ТериториалниСектори/ВеликоТърново
Лице за контакти: Деян Дончев
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018