ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/:
Ресорно ведомство: Национална служба за растителна защита /НСРЗ/
Правомощия: РСРЗ е специализиран орган на МЗХ, осъществяващ държавната политика в областта на организацията, управлението и контрола на растителната защита, карантина на растенията в област В. Търново.
Услуги:

В съответствие с Правилника, РСРЗ изпълнява следните задачи:

  1. Организира, ръководи и контролира дейността на системата по диагностика, прогноза и сигнализация на вредителите по селскостопанските култури;

  2. Подготвя и издава бюлетини на регионално ниво с информация и препоръки за опазване на земеделските култури;

  3. Организира и ръководи фитосанитарния контрол при вноса, износа и транзита на растения и растителни продукти;

  4. Организира и ръководи фитосанитарния контрол при производство на растения и растителни продукти и издава съответните документи;

  5. Регистрира, контролира и лицензира лицата, които внасят, продават, разфасоват и опаковат продукти за растителна защита с търговска цел или извършват растителнозащитни услуги.
Адрес: 5000 Велико Търново, ул. "Магистрална" 30
Телефон 1: 062 640837
E-mail: rsrzka@vt.bia-bg.com, rsrz_vt@abv.bg
Лице за контакти: Димитър Стоянов
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018