ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ
« назад
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/:
Ресорно ведомство: Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/
Правомощия:

Като териториално поделение на НЗОК извършва предвидените в закона за здравното осигуряване дейности по задължителното здравно осигуряване

Услуги:

http://www.nhif.bg

Национален телефонен номер 0800 14 800

Адрес: 5000 гр. Велико Търново, ул. "Ивайло" 2, п.к. 10
Телефон 1: 062 611252 Гореща телефонна линия
Факс: 062 611202
E-mail: tarnovo@nhif.bg
Уеб адрес: http://www.nhif.bg
Лице за контакти: Д-р Галина Василева
Длъжност: Директор
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018