ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» НОВИНИ « всички новини
2018-08-09
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ПРИЕ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНАДнес в Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” - Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха и Тоня Донева - главен секретар на Асоциацията по ВиК, счетоводители, експерти, кметове и представители на общините.
Общото събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново за 2019 г. да бъде 29 000 лева. Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново са съобразно с процентното съотношение на гласовете им. Община Велико Търново - 18 477.14 лв., Община Горна Оряховица - 9 727.43 лв., Община Елена - 1 963.71 лв., Община Златарица - 828.57 лв., Община Лясковец - 2 792.29 лв., Община Павликени - 4 971.43 лв., Община Полски Тръмбеш 3007.71лв., Община Свищов - 8 907.14 лв., Община Стражица - 2 651.43 лв. и Община Сухиндол - 530.29 лв.


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018