ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» НОВИНИ « всички новини
2018-03-08
Положителна е оценката за работата на Областната дирекция на МВР във В. Търново за 2017 г.

Областният управител проф. д-р Любомира Попова присъства на годишния отчет - анализ, който бе представен от ръководството на ОД на МВР Велико Търново. Тя поздрави полицейските служители и директора на ОД на МВР старши комисар Димитър Машов за високия професионализъм при изпълнение на служебните им задължениям. "Нашата съвместна работа при организирането и провеждането на съвместни инициативи като Междуведомствените комисии по бедствия и аварии, Детските летни полицейски академии, както и на една от най-важните за цялото общество кампании по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст доказаха, че работят много добре и трябва да се развиват.. Вие оказвате изключителна подкрепа и отделяте време за да се осъществи този механизъм за приобщаване на децата, които не са в училище. Тази инициатива ще продължи и през следващите години и ще се надгражда. Работата по превенция и обучение на деца и ученици в клубовете "Отвори очи" вече показва резултати и за всички нас е ясно, че трябва да продължим да работим в тази посока. Имаме много добра координация с всички ваши звена и структури и ще продължаваме да работим заедно", каза проф. Попова.
Годишният отчет - анализ беше представен пред заместник главния секретар на МВР  Георги Арабаджиев, заместник директора на ГДБОП ст. комисар Стоян Темелакиев. Положителна е оценката за работата на Областната дирекция във В. Търново за 2017 г. Резултатите от отчeт –анализа показват три положителни тенденции, а именно телефонните из мами, при които броя на регистрираните престъпления запазва устойчивост, но разкриваемостта чувствително е повишена. Втората тенденция е намаляване на броя на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни. И третия аспект е завишаване на наказателната дейност по линия на пътния контрол, което неминуемо води до намаляване на пътно-транспортните произшествия и пътния травматизъм, каза гл. комисар Георги Арабаджиев.
Окръжният прокурор Емил Денев, Районният прокурор на В. Търново Тихомир Шабов и директорът на РД“ПБЗН“ – В. Търново комисар Красимир Кръстев бяха сред гостите на анализа. 


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018