ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» НОВИНИ « всички новини
2018-03-01
Одобриха проекта за областна здравна карта

001ZK.JPGВ Областна администрация Велико Търново се проведе второто заседание на комисията за изработване и приемане на областна здравна карта на Област Велико Търново, отразяваща потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Срещата беше водена от областния управител проф. д-р Любомира Попова.
Община Велико Търново предложи да бъдат увеличени леглата в белодробната болница „Д-р Трейман“. Комисията прие ипредложението на Община Полски Тръмбеш леглата за физикална и рехабилитационна медицина в областта да бъдат 322, а не 268. 
"В областта има три болници по физикална медицина и те са в Овча могила, Вонеща вода и Полски Тръмбеш. Тъй като тези лечебни заведения са с национално значение и в интерес на пациентите, трябва да се запази сегашният брой на легла от 322", каза кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров.
Според Методиката за населението в областта са необходими 1581 болнични легла и 196 лекари специалисти. Предложението на комисията е в здравната карта да бъдат включени 346 специалисти.
Проектът на областна здравна карта бе приет и ще бъде изпратен за одобрение от Министерството на здравеопазването в срок.


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018