ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» НОВИНИ « всички новини
2017-12-12
Коледарчета наричаха за здраве за Северен централен районДнес, 12-ти декември 2017 г., в Зала 314 на Областна администрация Велико Търново се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към него.
Настоящото заседание се свика и се откри от проф. д-р Любомира Попова - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Областен управител на област Велико Търново на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите от Северен централен район, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.На днешното заседание беше избран заместник-председател на РСР на СЦР с мандат от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. Членовете на Съвета приеха Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЦР за 2018 г. На заседанието представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район. През първото полугодие на 2018 г. председател на РСР на СЦР на ротационен принцип ще бъде Областният управител на област Габрово.
Преди началото на заседанието коледарчета от детска градина "Слънце" изненадаха участниците в събитието. С наричания за успех, здраве и богата година, придружени от интересна хореография, те показаха, че добре познават българските обичаи и традиции.


Източник: Иван Иванов - Връзки с оществеността
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018