ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» НОВИНИ « всички новини
2017-11-08
В Свищов бяха открити три обновени обекта, като част от ОП „Региони в растеж“, в изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 и един обект, реализиран по проект „Красива България”

На 7 ноември, в Свищов бяха открити три обновени обекта, като част от ОП „Региони в растеж“, в изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 и един обект, реализиран по проект „Красива България” към МТСП. На официалното откриване присъства министърът на Регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, той беше придружаван от областния управител проф. д-р Любомира Попова, заместник областния управител инж. Детелина Борисова и от председателя на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов. Министърът заедно с кмета на община Свищов Генчо Генчев преряза лентите на завършените обекти. 
На среща с кметовете на кметства министър Нанков подчерта, че не случайно община Свищов е сред първенците по усвояване на европейски средства и реализиране на проекти.
Откриването на обектите стана по график, като започна с откриване на ремонтираната сграда на Финансов отдел, който е част от Проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“. Проектът включва изпълнение на дейности за обновяване и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов, в т.ч. и сградата на отдел „Финансов“. Вторият новооткрит обект бе модернизираната материалната база на Домашен социален патронаж в гр. Свищов, който е по проект „Красива България”. Трети по ред бе открит парк „Радост“, който е част от Проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“. Последният, но не по важност, открит обект бе ремонтираната и обновена ДГ „Васил Левски“, като част от Проект „Обновяване на обекти на образование в Община Свищов“. 
Проектите от интегрирания план за градско възстановяване и развитие включват и дейности по осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност, одит и управление на проектите.


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018