ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» НОВИНИ « всички новини
2017-08-10
Днес се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиКДнес в Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” - Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха кметове и представители на общините.
Общото събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново за 2018 г. да бъде 15 000 лева. Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново са съобразно с процентното съотношение на гласовете им. Община Велико Търново - 9560 лв., Община Горна Оряховица - 5034 лв., Община Елена - 1016 лв., Община Златарица - 429 лв., Община Лясковец - 1445 лв., Община Павликени - 2573 лв., Община Полски Тръмбеш 1557 лв., Община Свищов - 4610 лв., Община Стражица -1372 лв. и Община Сухиндол - 275 лв.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018