ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

начало контакти графичен сайт

» НОВИНИ « всички новини
2017-07-12
Днес се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията се проведе днес в Областна администрация. Дневният ред на заседанието включваше 4 точки-приемане на план за действие за превенция и противодействие на корупцията, актуализиране на правилата за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията, информация от извършените проверки по постъпили сигнали за корупция срещу служители от териториалните структури и общините на територията на областта за първото полугодие на 2017 г. и корупционни рискове при предоставяне на административни услуги и кратко представяне на дейностите на ТД на КОНПИ с лектор Николай Николов.
Заседанието бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е и председател. Зам.-председател на съвета е Ивета Кабакчиева, заместник областен управител а секретар е Петя Райкова, директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново. В състава на Областния обществен съвет по превенция на корупцията влизат 18 членове, представители на различни държавни ведомства, работодателски и НПО-организации. 
От страна на ОД НА МВР – Велико Търново на вниманието на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията бе предоставен сигнал, с твърдения за корупционно поведение срещу служители.
В него се казва, че на 19.02.2017 г. на тел. 112 е получен сигнал с твърдение, че на изхода на гр. Свищов в посока с. Ореш водач на автомобил е спрян от полицейски служители и същите са му взели 40.00 /четиридесет лв/. По случая е образувано дисциплинарно производство по описа на ОД на МВР – Велико Търново срещу двама полицаи. След приключване на дисциплинарното производство на служителите е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“, като на същите е прекратено служебното правоотношение на държавни служители в МВР.
Членовете на съвета приеха и план за действие за 2017 г. В него като основни мероприятия са включени разширяване на сътрудничеството с НПО-сектора, разработване на проекти с антикорупционна насоченост от институциите, пряко ангажирани с дейността на съвета, провеждане на превантивно антикорупционно обучение в средните училища, провеждане на работна среща с представители на НПО-организации, работещи в сферата на борба с корупцията, провеждане на изнесени приемни по общините и др.

още снимки от събитието: https://www.facebook.com/pg/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-385400623392/photos/?ref=page_internalИзточник: Иван Иванов-връзки с обществеността
начало контакти графичен сайт

© Граждански институт - София, 2003 - 2018