начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Нормативни актове, свързани с дейността на областния управител
» АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 • 2019-03-08
  Протокол № 1 от проведено на 19.02.2019 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
   Protokol_AViK_1_19022019.doc [715 KB]
 • 2019-03-05
  ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА за 2019 година на област Велико Търново
   PlanZaMladezhta2019_VT.doc [842.5 KB]
 • 2019-03-05
  ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
   Forma_ZEE_new_final_OAVT.xls [89.5 KB]
 • 2019-02-28
  Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2018 г.
   DoladZaDeynostta_RegAdmin_2018.docx [267.32 KB]
 • 2019-02-14
  Цели на администрацията за 2019 година
   Tseli_OAVT_2019.docx [52.72 KB]
 • 2019-01-22
  Свикване редовно заседание на 19.02.2019 г. на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
   Pokana_zasedanieAViK_19022019.zip [86.81 KB]
 • 2019-01-15
  Протокол № 4 от 21.12.2018 г. от проведено извънредно заседание на ОС на АВиК Велико Търново
   Protokol_4_AViK_21122018.doc [725.5 KB]
 • 2018-11-20
  Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК - Велико Търново - 21.12.2018 год.
   Pokana_AViK_21122018.doc [63.5 KB]
 • 2018-08-30
  Протокол № 3 от 09.08.2018 год. от проведено извънредно заседание на ОС на АВиК Велико Търново
   Protokol 3_09082018.pdf [227.35 KB]
 • 2018-07-06
  Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Велико Търново на 09.08.2018 год.
   Pokana-zasedanie_09082018_AViK.rar [35.35 KB]
 • 2018-05-18
  Протокол от проведена на 15.05.2018 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
   Protokol_AViK_15052018.doc [141 KB]
 • 2018-04-16
  Свикване на извънредно заседание на 15.05.2018 г. на oбщото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци" ООД, гр.Велико Търново
   2018.04.16_AViK.rar [29.18 KB]
 • 2018-03-19
  Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 г.
   Aktualizatsia_OSR_Veliko Tarnovo_v.2.pdf [1.87 MB]
 • 2018-03-19
  Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2014-2020 г.
   MO_OSR_Veliko_Tarnovo_v.2.rar [1.64 MB]
 • 2018-03-16
  Протокол № 1 от 27.02.2018 г - редовно заседание на общото събрание на АВиК
   Protokol_AVIK_27022018.doc [143.5 KB]
 • 2018-03-01
  Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
   Forma_ZEE_new_final_OA_VT.xls [89.5 KB]
 • 2018-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2017 г.
   DoladZaDeynostta_RegAdmin_2017.docx [525.54 KB]
 • 2018-01-24
  Свикване редовно заседание на 27.02.2018 г. на oбщото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново
   DokumentiZaObshtoSabranieAVIK_27022018.rar [78.16 KB]
 • 2017-08-14
  Протокол от общо събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново, проведено на 10.08.2017 г.
   Protokol-11_OS-AViK_10082017.doc [102 KB]
 • 2017-07-27
  Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Велико Търново 2017-2018
   2017/OSPLRDUOVT_2017-2018_final.pdf [3.81 MB]
 • 2017-07-24
  ПРОТОКОЛ № 10/04.07.2017 г. от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
   AVIK_VT_Protokol-10_04072017.doc [70.5 KB]
 • 2017-06-30
  Годишен финансов отчет за 2016 г. на Асоциацията по ВиК на обособена територия Велико Търново, обслужвана от «ВиК Йовковци» ООД
   GodishenFinansovOtchet_AVIK_VT_2016.PDF [181.97 KB]
 • 2017-03-26
  Протокол № 9 от заседание на АВиК Велико Търново, проведено на 28.02.2017 г.
   Protokol_AViK_9_28022017.doc [145 KB]
 • 2017-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2016 г.
   DokladZaDeynostta_2016_RegAdmVT.doc [1.13 MB]
 • 2017-02-08
  Цели на администрацията за 2017 година
   Tseli_OAVT_2017.docx [49.64 KB]
 • 2016-12-29
  Протокол от извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново на 13.12.2016 г.
   Protokol_8_13122016.pdf [1.72 MB]
 • 2016-07-12
  План за превенция на престъпността на територията на ОДМВР Велико Търново за периода 2016-2018 г.
   PlanZaPrevenziaNaPrestapnostta.doc [143.5 KB]
 • 2016-05-30
  Протокол № 7 от заседание на АВиК Велико Търново, проведено на 21.04.2016 год.
   Protokol_7_ 21042016.doc [95.5 KB]
 • 2016-04-26
  Протокол № 6 от заседание на АВиК Велико Търново, проведено на 29.03.2016 г.
   Protokol-AViK-6-29032016.doc [166 KB]
 • 2016-03-31
  Регламент за провеждане на 70-ти национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица
   140_Godini_Podvig_Hristo_Botev.rar [342.95 KB]
 • 2016-03-18
  Свикване извънредно заседание на 21.04.2016 г. на общото събрание на АВиК
   ZasedanieAViK_21042016.rar [24.77 KB]
 • 2016-03-14
  Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Велико Търново за 2015 г.
   OtchetTseli_2015_RegAdmVT.doc [169.5 KB]
 • 2016-03-14
  Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2015 година
   DokladZaDeynostta_2015_RegAdmVT.rar [846.47 KB]
 • 2016-03-14
  Цели на Областна администрация Велико Търново за 2016 г.
   Tseli_2016_RegAdmVT.docx [45.13 KB]
 • 2016-02-24
  Свикване редовно заседание на 25.03.2016 г. на общото събрание на АВиК
   Zasedanie_OS-AViK_25032016.zip [750.16 KB]
 • 2015-12-07
  Информационeн бюлетин 9-10 по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"
   Bulletin-IISDA_9-10.rar [808.93 KB]
 • 2015-10-14
  Информационeн бюлетин 6-7-8 по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

   


   Bulletin-IISDA_6-7-8.rar [1.22 MB]
 • 2015-10-02
  Информационни бюлетини 4-5 по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

   


   Bulletin-IISDA_4-5.rar [664.59 KB]
 • 2015-06-30
  Годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК на обособена територия Велико Търново, обслужвана от «ВиК Йовковци» ООД
   AViK_VT_2014.zip [24.65 KB]
 • 2015-06-12
  Информационен бюлетин по проект на МС "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност"

  ИИСДА ще осигури пълна интеграция между създаваните от 1999 г. досега самостоятелно функциониращи, интернет базирани системи за нуждите на централните органи на изпълнителната власт, областните и общинските администрации. Към момента, въвеждането на данни става поотделно и необвързано в три системи: Административен регистър (АР), Система за самооценка на административното обслужване (ССАО) и Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията (ИСПОДСА). Усъвършенстваната единна система ИИСДА ще работи и във взаимодействие с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).


   bulletin IISDA_1-3.rar [1.69 MB]
 • 2015-03-25
  БЮДЖЕТ за 2015 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново
   BUDJET_ AVIK_ 2015.xlsx [12.94 KB]
 • 2015-03-25
  ОТЧЕТ за изпълнение на бюджет за 2014 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново
   Otchet BUDGET_AViK 2014 VT.xlsx [12.82 KB]
 • 2015-03-13
  Заявление с необходимите документи за комплектоване на преписки за обезщетение за отчуждени имоти за строителството на път ІІ-55 Велико Търново – Гурково
   Zaqvlenie_VT-Gurkovo.doc [29.5 KB]
 • 2015-02-27
  Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново за 2014 година
   DokladZaDeynostta_2014_RegAdmVT.doc [1.11 MB]
 • 2015-02-27
  Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация Велико Търново за 2014 г.
   Prilojenie2-OtchetTseli-2014_RegAdmVT.doc [223.5 KB]
 • 2015-02-27
  Цели на Областна администрация Велико Търново за 2015 г.
   Tseli_2015_RegAdmVT.docx [50.47 KB]
 • 2015-02-04
  Проект за решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК от заседание, проведено на 12 март 2015 г. (четвъртък) от 14:00 часа
   Zasedanie_ObshtoSabranie_AViK_12042015_proektReshenia.docx [23.02 KB]
 • 2014-11-11
  Документи по свикване на общо събрание на АВиК
   DOC_AVIK.zip [357.87 KB]
 • 2014-06-25
  Отчет на дейността на Областен управител на област Велико Търново за периода юни 2013 – юни 2014 г.
   Otchet_06-2013-06-2014.doc [509 KB]
 • 2014-04-11
  Регламент на обявения от областна администрация Сливен национален конкурс
   Reglament_Wiki.pdf [309.57 KB]
 • 2014-02-24
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2013 г.
   DokladZaDeynostta_2013_RegAdmVT.doc [1.08 MB]
 • 2014-01-31
  Документи за отчитане и актуализиране на Националната стратегия за младежта
   Info_Nazionalna_srategia_za_mladejta.rar [80.81 KB]
 • 2014-01-20
  ТРЕТИ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО
   GovernmentReport-3.doc [1.57 MB]
 • 2013-11-18
  Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия
   Sporazumenie_EC-UKR.PDF [107.73 KB]
 • 2013-10-08
  Отчет за първите 100 дни управление на Областен управител на област с административен център гр. Велико Търново
   100dni.doc [66.5 KB]
 • 2013-06-14
  Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2011-2015 г.): Годишен мониторингов доклад за 2012 г.
   Strategia_sozialni_uslugi_Doklad_2012.doc [572.5 KB]
 • 2013-06-03
  Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г.
   OSR_Veliko_Tarnovo_27.05.13.pdf [5.88 MB]
 • 2013-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2012 г.
   RegAdmVT_DokladZaDeynostta_2012.doc [1.02 MB]
 • 2013-02-07
  Документи, свързани с изготвяне на Годишен доклад за младежта за 2012 г. и разработване на План за действие за 2013 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2012-2020)
   NYS_2012-2013_ Local Authorities and Substructures.rar [617.2 KB]
 • 2013-01-17
  Решение № 42 на Районна избирателна комисия – Велико Търново относно оповестяване на мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Област Великс Търново по общини
   reshenie_42_RIK-VT.doc [39 KB]
 • 2012-12-27
  Информационен лист за произвеждане на национален референдум, насрочен за 27 януари 2013 г., с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?"


   Info_list_referendum_2013.pdf [63.48 KB]
 • 2012-11-17
  ПОКАНА за консултации за състав на Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г. за 4 изборен район Велико Търново
   9112-54_16112012.pdf [152.5 KB]
 • 2012-04-03
  Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2011-2015 г.) - Годишен мониторингов доклад за 2011 г.
   Doklad-2011_Strategia_sozialni_uslugi.doc [408.5 KB]
 • 2012-03-29
  За одобряване - Проект на Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011-2020 г.


   OblastnaStrategia_28032012.doc [377.5 KB]
 • 2012-03-29
  За одобряване - Проект на План за действие за периода 2012–2013 година в изпълнение на поставените цели в “Областна стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011–2020 година”
   Plan_2012-13_09042012.doc [131 KB]
 • 2012-03-02
  Заповед и указания за обезопасяване на пешеходни пътеки по пътища, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места
   UkazaniaZaObezopasiavanePeshehodniPatekiUlitsi.PDF [153.71 KB]
 • 2012-02-28
  Стратегически цели на Областна администрация Велико Търново за 2012 г.
   Prilojenie1-tceli2012-RegAdmVT.doc [148 KB]
 • 2012-02-28
  ДОКЛАД за дейността на Областна администрация Велико Търново през 2011 г.
   DokladZaDeynosttaNaOAVT_2011.doc [938 KB]
 • 2011-06-23
  Актуализиран документ за изпълнение на стратегията за развитие на област Велико Търново 2011 – 2013


   ADIOSRVT_2011_2013.rar [814.43 KB]

  [48 KB]
 • 2011-02-09
  Индикативна програма за организиране на участия в международни специализирани изложения

  Индикативна програма на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), бенефициент по проект „Нъсърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 22 април 2011 г. – 22 април 2012 г.


   Indikativna_programa.doc [99.5 KB]
 • 2011-01-05
  Харта на взаимодействието между държавните институции работещи с деца, жертви на насилие в област Велико Търново
   Harta_za_vzaimodeistvie.doc [214.5 KB]
 • 2010-11-15
  СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги на област Велико Търново (2011-2015)
   Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc [1.51 MB]
 • 2010-11-15
  Областно планиране на социалните услуги. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Област Велико Търново
   Pril.1 Analiz_SotsialiUslugi_ oblastVT.zip [464.89 KB]
 • 2010-10-12
  Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на областните стратегии за развитие
   Prakticheski_nasoki_GEC_RioProject.pdf [414.96 KB]
 • 2010-03-15
  Стратегия за корпоративна социална отговорност 2009 - 2013
   Oct_CSR_Strategy_Final.doc [225.5 KB]
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2019 © Областен управител Велико Търново