начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Свищов - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Заместник областни управители
» ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

Любомира Попова

Любомира Симеонова Попова

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: Governor.veliko.tarnovo@gmail.com
Приемно време: всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори: Отговаря за осъществяването на административен контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация; заетост, безработица и социални дейности; образование; култура; младежки дейности и спорт; здравеопазване; туризъм; международни контакти на регионално ниво; противодействие на корупцията; информационно обслужване, технологии и съобщения.

Дата на раждане: 25.04.1966 г.
Месторождение: Велико Търново
Семейно положение: омъжена с две деца

Професионална дейност

05.12.2014 г. - до сегаЗаместник областен управител на област Велико Търново.
10.10.2012 г. – до сегаДоцент по Теория на възпитанието и дидактика, Сътрудник към Център за образователни технологии, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
28.08.2009 – 02.07.2013 г.Заместник областен управител на област Велико Търново
01.09.2006 – 10.10.2012 г.Асистент по Теория на възпитанието и дидактика, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
01.09.1996 - 31.08.2006 г.Хоноруван асистент по Теория на възпитанието и дидактика, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
01.09.1995 - 31.09.2006 г.Учител, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново
01.01.1993 – 01.09.1995 г.Учител, ССУ „Г. С. Раковски”, гр. Велико Търново
01.09.1990 – 31.12.1993 г.Учител, Езикова гимназия „Проф. д-р Ас. Златаров”, гр. Велико Търново
01.09.1988 - 01.09.1989 г.Учител, Основно училище „Васил Левски”, с. Петко Каравелово, обл. Велико Търново

Образование

23.03.2006 г.Доктор по Теория на образованието и дидактика, Специализиран научен съвет по Педагогика при ВАК
01.09.1984 – 24.06.1988 г.Магистър по Начална училищна педагогика, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
15.09.1981 – 05.1984 г.Средно образование, ОСПУ "Васил Друмев", гр. Велико Търново

Политическа кариера

2014 г.Кандидат за народен представител от ПП ГЕРБ за 43 НС
2013 г.Кандидат за народен представител от ПП ГЕРБ за 42 НС
2007 – 2009 г. Общински съветник, Общински съвет Велико Търново
Председател на Постоянната комисия по Образование и наука
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности
Член на Постоянната комисия за борба с противообществените прояви и корупцията
2009 – 2013 г. Заместник областен управител на област Велико Търново
Председател на Областна комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт
Член на Областен съвет за развитие
Член на Областен съвет за тристранно сътрудничество
Член на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
Член на Областна комисия „Военни паметници”

Допълнителна информация

Автор на над 60 научни публикации – монографии, учебни помагала, студии, статии в научни списания и сборници.

Николай Стефанов Петров

Николай Стефанов Петров

За контакт

Сл. телефон: 062 600841
Е-mail: Governor.veliko.tarnovo@gmail.com
Приемно време: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие: Транспорт, устройство на територията, земеделие и гори, етнически и демографски въпроси, здравословни и безопасни условия на труд, екология и опазване на околната среда, сътрудничество с неправителствени организации

Дата на раждане: 09.01.1982 г.
Месторождение: Горна Оряховица
Семейно положение: женен, с еднo момче

Професионална дейност

15.12.2014 – до сегаЗаместник областен управител на област Велико Търново.
20.02.2009 - 15.12.2014Секретар на Сдружение „Младежи, образование и общество”, гр. Горна Оряховица.
01.07.2010 – 10.2014Специалист управление на европейски проекти, „Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица
10.07.2013 - 22.10.2014Член на Обществено-консултативен съвет по младежка политика към Министерство на младежта и спорта
01.04.2006 - 01.08.2007Експерт, Администрация на община Горна Оряховица; Реализация на проект: “Създаване на Дневен център за обгрижване на деца с ментални увреждания”, финансиран от програма ФАР

Образование

10.2006 – 07.2007Магистър, Социален психолог (редовно обучение), ВТУ „Св св. Кирил и Методий”
10.2000 – 07.2004Бакалавър, Психолог (редовно обучение), ВТУ „Св св. Кирил и Методий”

Политическа кариера

 • Член на местната инициативна група на АБВ от февруари 2014 г.
 • Съучредител на ПП АБВ
 • Автор на програмната декларация на АБВ-Младежи и съавтор на правилника на АБВ-Младежи.

Допълнителна информация

 • Участник в 43 международни проекта в Белгия, Гърция, Литва, Полша, Испания, Италия, Германия, Израел, Румъния, Люксембург, Турция и др. по Програма “Еразъм+”, Програма „Младежта в действие” и Програма „Европа за гражданите”.
 • Ръководител екип при победа в конкурс „Проектирай предизвикателството ЕВРОПА 2020“ обявен от евродепутата Илияна Йотова през 2010 г.
 • Съавтор на Наръчник „Възможности за бизнес и реализация на младите хора”.
 • Съавтор на сборник “SWOT анализи на НПО по проект „Подобряване на знанията и уменията на Структурите на гражданското общество с цел укрепване на институционалния им и организационен капацитет за реализиране ефективно партньорство и сътрудничество помежду им и ефективно партньорство и сътрудничество между тях и общинските администрации.”
 • Съавтор на Практическо помагало „Обществен форум за инвестиционните приоритети“ по поръчка на МРРБ
 • Съавтор на Наръчник „Когато чудесата се случват- интерактивен модел за адаптация и интеграция на деца от етнически малцинства”
 • Съавтор на Анализ „Предизвикателства пред младите хора на пазара на труда в Северен централен район за планиране“
 • Съавтор на Каталог „Доброволчество и неправителствен сектор на територията на Област Велико Търново“.
Областен управител

Областен управител
Заместник областни управители
Правомощия
Актове

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2016 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД