начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Изглед от Свищов
 »още снимки
ISO 9001-2008
SGS_ISO-IEC-27001
Сертификат

Заместник областни управители
» ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

Стефан Тодоров Стефанов

Стефан Тодоров Стефанов

За контакт

Сл. телефон: 062 600841
Е-mail: Governor.veliko.tarnovo@gmail.com
Приемно време: всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие:
 • Транспорт
 • Устройство на територията
 • Осъществяване на административен контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация
 • Заетост, безработица и социални дейности
 • Образование
 • Култура
 • Младежки дейности и спорт
 • Здравеопазване
 • Информационно обслужване, технологии и съобщения

Дата на раждане: 17.09.1982 г.
Месторождение: Велико Търново
Семейно положение: женен, с една дъщеря

Професионална дейност

юли 2013Заместник областен управител на област Велико Търново.
март 2006 - декември 2012Политически сътрудник на областен съвет на БСП- Велико Търново.
януари 2003 – май 2012Управител на частна фирма.

Образование

2002 - 2010 г.ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Право”.
2005 – 2006 г.Програма „Българско училище за политика”, съвместен проект между Нов български университет и Съвета на Европа. Придобит сертификат по „Политически мениджмънт”, заверен от НВУ и Председателя на Съвета на Европа.
2003- 2004 г.Институт за социална интеграция- програма „Академия за социална политика” - придобит сертификат по „Политология”, заверен в СУ „Св. Климент Охридски”.

Политическа кариера

 • Общински съветник от БСП, Общински съвет, Велико Търново.
 • Председател на Младежко обединение на БСП- Велико Търново
 • Член на НС на БСП.
 • Кандидат за народен представител от „Коалиция за България” за 42-то НС (2013 г.)
Андрей Иванов Илиев

Андрей Иванов Илиев

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: Governor.veliko.tarnovo@gmail.com
Приемно време: всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори:
 • туризъм
 • международни контакти на регионално ниво
 • противодействие на корупцията
 • земеделие и гори
 • етнически и демографски въпроси
 • здравословни и безопасни условия на труд
 • екология и опазване на околната среда
 • сътрудничество с неправителствени организации

Дата на раждане: 13.06.1972 г.
Месторождение: Павликени
Семейно положение: женен, с две деца

Професионална дейност

юли 2013 г.Заместник областен управител на област Велико Търново.
2008 – 2012 г.Мениджър строителство, „КИН – Пропъртис” ООД, гр. Павликени.
2005 – 2011 г.Управител, ЕТ „АЛЕФ – Андрей Илиев”, гр. Павликени
2001 – 2005 г.Ръководител проект, Фондация „Амала-Р”, гр. Плевен
2001 - 2001 г.Координатор проект, Проект „Права на човека”, гр. София
1996 – 1997 г.Водещ на седмично радиопредаване, Радио „Мизия”, гр. Плевен
1994 – 1999 г.Ел. техник - отчетник, НЕК - район Павликени

Образование

1996 – 2001 г.Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Бакалавър „Културология”, Специалност „Мениджмънт в културата”
2000 г.Специализиран курс по политически умения и практики за млади лидери към НБУ
1996 г.Ускорен курс за радиоводещи СУ ”Св. Климент Охридски”, Факултет „Журналистика”
1987 - 1991 г.Техникум по електротехника ”М. В. Ломоносов” Г. Оряховица, „Автоматизация на производството”, Ел. техник ІІІ разряд
1979 - 1987 г.Основно училище с. Стамболово, община Павликени

Политическа кариера

2011 – 2013 г.Общински съветник, Зам.-председател на Общински съвет Павликени; Председател на Постоянна комисия „Регионално развитие, евроинтеграция и интеграция на етносите”
юни 2010 г. – понастоящемПредседател на Общински съвет на ПП ДПС Павликени
2003 – 2007 г.Общински съветник, Общински съвет Павликени; Председател на Постоянна комисия ”Интеграция на малцинствата”

Дейност в неправителствения сектор

2002 – 2013 г.Зам.-председател на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” Велико Търново
2001 – 2005 г.Ръководител на проект ”Десегрегация в образованието на ромски деца от кварталите на град Плевен и село Буковлък”, Фондация „Амала-Р” Плевен
2001 – 2002 г.Ръководител на младежка студентска група за събиране на ромски приказки и легенди за създаването на учебно помагало към Министерство на образованието, Фондация „Бъдеще за ромите на Велико Търново”
2001 - 2003 г.Стажант в Национален съвет по етнически и демографски въпроси /НСЕДВ/ при Министерски съвет на Република България; Член на работната група по култура и образование към НСЕДВ
2003 – 2004 г. Член на експертна група към Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия - София
Областен управител

Областен управител
Заместник областни управители
Правомощия
Актове

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2014 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД