начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Пристанище Свищов
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Заместник областни управители
» ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

Любомира Попова

ЛЮБОМИРА СИМЕОНОВА ПОПОВА

За контакт

Сл. телефон: 062 600842
Е-mail: Governor.veliko.tarnovo@gmail.com
Приемно време: всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори: Отговаря за осъществяването на административен контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация; заетост, безработица и социални дейности; образование; култура; младежки дейности и спорт; здравеопазване; туризъм; международни контакти на регионално ниво; противодействие на корупцията; информационно обслужване, технологии и съобщения.

Дата на раждане: 25.04.1966 г.
Месторождение: Велико Търново
Семейно положение: омъжена с две деца

Професионална дейност

05.12.2014 г. - до сегаЗаместник областен управител на област Велико Търново.
10.10.2012 г. – до сегаДоцент по Теория на възпитанието и дидактика, Сътрудник към Център за образователни технологии, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
28.08.2009 – 02.07.2013 г.Заместник областен управител на област Велико Търново
01.09.2006 – 10.10.2012 г.Асистент по Теория на възпитанието и дидактика, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
01.09.1996 - 31.08.2006 г.Хоноруван асистент по Теория на възпитанието и дидактика, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
01.09.1995 - 31.09.2006 г.Учител, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново
01.01.1993 – 01.09.1995 г.Учител, ССУ „Г. С. Раковски”, гр. Велико Търново
01.09.1990 – 31.12.1993 г.Учител, Езикова гимназия „Проф. д-р Ас. Златаров”, гр. Велико Търново
01.09.1988 - 01.09.1989 г.Учител, Основно училище „Васил Левски”, с. Петко Каравелово, обл. Велико Търново

Образование

23.03.2006 г.Доктор по Теория на образованието и дидактика, Специализиран научен съвет по Педагогика при ВАК
01.09.1984 – 24.06.1988 г.Магистър по Начална училищна педагогика, Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
15.09.1981 – 05.1984 г.Средно образование, ОСПУ "Васил Друмев", гр. Велико Търново

Политическа кариера

2014 г.Кандидат за народен представител от ПП ГЕРБ за 43 НС
2013 г.Кандидат за народен представител от ПП ГЕРБ за 42 НС
2007 – 2009 г. Общински съветник, Общински съвет Велико Търново
Председател на Постоянната комисия по Образование и наука
Член на Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности
Член на Постоянната комисия за борба с противообществените прояви и корупцията
2009 – 2013 г. Заместник областен управител на област Велико Търново
Председател на Областна комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт
Член на Областен съвет за развитие
Член на Областен съвет за тристранно сътрудничество
Член на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
Член на Областна комисия „Военни паметници”

Допълнителна информация

Автор на над 60 научни публикации – монографии, учебни помагала, студии, статии в научни списания и сборници.

КАМЕН МИХАЙЛОВ АЛЕКСИЕВ

КАМЕН МИХАЙЛОВ АЛЕКСИЕВ

За контакт

Сл. телефон: 062 600841
Е-mail: kamenaleksiev(at)abv.bg
Приемно време: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 часа
Ресори на действие: Транспорт, устройство на територията, земеделие и гори, етнически и демографски въпроси, здравословни и безопасни условия на труд, екология и опазване на околната среда, сътрудничество с неправителствени организации

Дата на раждане: 13.04.1963 г.
Месторождение: Лясковец
Семейно положение: женен, с две деца

Професионална дейност

19.05.2016 – до сегаЗаместник областен управител на област Велико Търново.
2009 - 2010Регионален директор на Държавна парично-предметна лотария за североизточен район (области – Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Шумен и Търговище)
1992 – 2009Управител на „Оптимал 63“ ООД, Велико Търново
1990 - 1992Треньор по баскетбол в Средно спортно училище, Велико Търново
1986 - 1990Треньор по баскетбол в Детско-юношеска школа „Етър“, Велико Търново

Образование

1984 – 1989Магистър филолог, специалност Българска филология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
1978 – 1982Специалност Промишлена електроника, Техникум по механоелектротехника „Христо Ботев“, гр. Ботевград,

Политическа кариера

2009 – 2014Член на Националния съвет на СДС.
2007 – 2014Председател на Общинския съвет на СДС.
2011 – 2015Общински съветник във Великотърновски общински съвет 2011 – 2015.
Председател на Постоянната комисия за младежта и спорта.
2007 – 2011Общински съветник във Великотърновски общински съвет 2007 – 2011.
Председател на Постоянната комисия за младежта и спорта.
2003 – 2007Общински съветник във Великотърновски общински съвет 2003 – 2007.
Председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Член на Постоянната комисия за младежта и спорта.

Допълнителна информация

2007 – 2015Съдийски наблюдател на БФС
1999 – 2003Главен съдия на ФИФА и УЕФА
1992 – 2005Главен съдия в „А“ и „Б“ Професионални футболни групи 120 ръководени мача в „А“ ПФГ
Областен управител

Областен управител
Заместник областни управители
Правомощия
Актове

Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

  2003-2017 © Областен управител Велико Търново, Сайтът е създаден от: Граждански институт, Поддръжка и уебдизайн: Аспектрум ООД