начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
Галерия

Лясковец - СОУ "Максим Райкович"
 »още снимки
ISO 9001-2008
Сертификат ISO/IEC 27001:2005

Програми на ЕС
» ПРОГРАМИ НА ЕС

Европейски съюз

Европейският съюз обединява страни с различна степен на икономическо  и социално развитие, с различни и местни  проблеми и подходи за разрешаването им,  а приемането на нови страни-членки поставя допълнителни предизвикателства пред темповете на икономическо развитие и растеж в общото европейско пространство. В този контекст политиката на сближаване на Европейския съюз (ЕС) е насочена към намаляване и преодоляване на онези различия в развитието на страните-членки и техните региони които представляват бариера пред ефективното използване на наличните ресурси и предимства на общия пазар. Политиката на сближаване е своеобразен трансфер на ресурси между страните-членки чрез бюджета на ЕС с цел насърчаване на заетостта, стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността, увеличаване на инвестициите в човешкия капитал, подобряване на инфраструктурата и други ключови за просперитета на всяка страна процеси.

Присъединяването на България към ЕС е едно от най-важните постижения на страната в началото на ХХІ век. България установява договорни отношения е Европейската общност през май 1990 г., чрез подписване на Спогодба за търговия, търговски и икономически отношения. Официалната молба на България за членство в съюза е връчена на 16 декември 1995 г. на испанския външен министър Хавиер Солана. На Европейския съвет в Хелзинки (10-11 декември 1999 г.) е взето решение за започване на преговори за присъединяване с България, Литва, Латвия, Малта и Румъния. Преговорите на България с ЕС са официално открити на първото заседание на Междуправителствената конференция за присъединяване на България към ЕС на 15 февруари 2000 г. и тогава е постигнато съгласие да се преговаря по 31 раздела/преговорни глави. По всяка една от тях се отчита постигнатото от България съответствие с достиженията на правото на ЕС, както и наличен административен капацитет за прилагането на съответното законодателство. Договорът за присъединяване на България и Румъния към ЕС бе подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург. Неотменна част от Договора са протоколът за присъединяване и актът за присъединяване, базирани върху учредителните договори на ЕС.

В процеса на присъединяване, България е подпомагана чрез трите предприсъединителни инструменти на ЕС – ФАР, ИСПА и САПАРД и от някои редовни програми на ЕС.

С присъединяването на 1 януари 2007 г. България участва в структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

За повече информация:

Програми на ЕС
Европейски Съюз
Структурни фондове и Кохезионен фонд
Редовни програми на ЕС
Национална стратегическа референтна рамка
Оперативни програми
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново