начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Общинa Велико Търново « всички общини
 
Демографски данни

Население

Населението на община Велико Търново в началото на 2008 г. наброява 93 004 души, от които градско 77 675 души и 15 329 души селско население, мъже – 44 285, жени – 48 719.

Структурата  на населението по възрастови групи е както следва:
- от 0 до 17 г. - 17.6%
- от 18 до 64 г. - 69.1 %
- над 64 г - 13.2 %

Продължителност на живота - 71,9 години. Делът на населението с образование над средното е 19,6 %. Общината  е с една от най- благоприятните възрастови структури за страната /38 % коефициент на възрастова зависимост/. Общината  е с много голям дял на градското население – 81,9 %. Гъстотата е 102,1 души /м2.

Активно население

Работна сила (икономически активно население) – 43 964. На територията на общината са концентрирани 32, 5 % от работната сила на областта. Коефициентът  на заетост е 37,2%. Броят на заетите в аграрния сектор за общината е 13,3% от този за областта, а за секторите на индустрията и услугите, тези стойности са съответно 38,1 и 42,3 %.


Заетост

Равнище на безработицата – 4.35%.

Велико Търново
Зa контакти
Географски фактори
Демографски данни
Инфраструктура
Административно управление
Икономика
Социална инфраструктура
Исторически данни
Забележителности, природни резервати
Галерия
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново