начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2017-06-20
Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в РазградОбластният управител проф. д-р Любомира Попова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК). Тридесет и четвъртото заседание се проведе в конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” - Разград. Областният управител на област Разград г-н Гюнай Хюсмен - председател на настоящия форум, в края на заседанието предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие на 2017 г. на областния управител на област Велико Търново проф. д-р Любомира Попова. Тя получи от колегата си и плакет.
То бе открито от г-н Гюнай Хюсмен - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
В съвместното заседание взеха участие и представители на министерства, областните управители на областите на Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Форум „Гражданско участие“, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД и Управляващите органи на оперативните програми.
На днешното заседание бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните програми за периода 2014-2020 г.
За заместник-председател на РСР на СЦР беше избран г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново с мандат от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2016 г. Докладът съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
На заседанието беше обсъден и съгласуван Проект на Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Стратегията.
Експерт от Министерството на труда и социалната политика представи спецификите на провежданата демографска политика в Република България, които са от съществено значение при планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие на Северен централен район.
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

Източник: Иван Иванов връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново