начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2016-11-16
Областната епизоотична комисия във Велико Търново набеляза мерки срещу африканска чума по свинете и високопатогенна инфлуенца по птиците

В Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на областта. Заседанието бе открито председателя на комисията, заместник областният управител от проф. д-р Любомира Попова.
Тема на заседанието бе запознаване със ситуацията и вземане на решение относно предприемането на мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестите Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците на територията на област Велико Търново.
Д-р Станимир Спасов запозна присъстващите с проблема, изразяващ се в констатирани случаи на Африканска чума по свинете (АЧС) в съседни държави. През 2007 г. болестта е засечена в Грузия, като източник на заразата е товарен кораб, идващ от Мадагаскар. През 2016 г. е установено огнище в Молдова. Основните рискове от разпространение и предаване на АЧС са свързани с устойчиво присъствие на вируса сред популациите от диви свине и в тяхната околна среда, а също и от навлизането му в животновъдни обекти с по-ниска степен на био-сигурност. Вирусът се разпространява чрез пряк контакт или механично чрез кърлежи. Клиничните признаци се изразяват в промяна на поведението и наличие на голямо количество умрели животни. Основен проблем е и липсата на ваксина.
С цел предотвратяване навлизането на болестта на територията на България следва да се засили контролът по гранично-пропусквателните пунктове и контрола на хранителните продукти, да се вземат мерки за предотвратяване навлизането на вируса в животновъдни обекти с по-ниска степен на био-сигурност.
Появата на АЧС не зависи само и единствено от плътността на популацията от диви свине. Проблем е и устойчивото запазване на вируса в заразени трупове по горите. Целта е да се намали вирусното натоварване на околната среда, като за това са необходими ангажиране и обвързване на всички действащи лица, като специалисти по дивеч и дива природа, еколози, ловци, горски пазачи и горски работници, специалисти по околна среда, фермери и полиция. Следва да се уведомяват ветеринарните лекари при констатиране на умрели животни, да се вземат проби от ловците при отстрелване на диви свине и да се загробват биологичните остатъци на животните след дране на кожата.
Също така д-р Спасов запозна присъстващите със случаите на високопатогенна инфлуенца по птиците в Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска. С цел превенция следва да се обърне внимание на водоемите, да се извършва постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти. Също така е необходима да се засили контролът на пазарите за птици, да не се допуска излизането на птиците извън дворовете на стопаните, да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици, фуражът, с който се изхранват птиците, да се съхранява в закрити помещения, като по този начин да се предотвратява контактът на диви птици с храната на домашни птици. Необходимо е и да се уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
Комисията реши да се свика заседание на Съвета по лова във връзка с констатираните случаи на Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците, да се свикат заседания на общинските комисии по епизоотични ситуации във връзка с констатираните случаи на Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците в срок до 10 дни и да се изпълняват актуалните указания на Министерство на земеделието и храните относно контрола и превенцията на двете заболявания.
Подсилване на публикация
149 достигнати души

Източник: Иван Иванов - връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново