начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2016-10-13
Единадесет искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия

Единадесет искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. По време на днешното заседание на Постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС бяха подробно представени констатациите от проверките на постъпилите документи. 
От Община Сухиндол бяха постъпили искания за ремонтно-възстановителни работи на читалище „Самосъзнание-1908 г.“ в с. Бяла река на стойност 195 272,11 лева, следващото искане бе за финансиране на ремонтно-възстановителни работи на читалище „Пробуда – 1932 г.“ в с. Красно Градище на стойност 191 902,91 лева. От същата община бе постъпило искане и за аварийно-възстановителни работи на читалище „Трезвеност“ в гр. Сухиндол на стойност 239 997,81 лева, както и за аварийно-ремонтни и възстановителни работи на оградни зидове и отводняване на гробищен парк в гр. Сухиндол на стойност 159 949,10 лева и за аварийно-възстановителни работи на църква „Свети Димитър“ в с. Бяла река на стойност 114 697,54 лева.
От Община Стражица са постъпили искания за финансиране на авариен ремонт на язовир "Сусурлука", който се намира в землището на с. Сушица на стойност 224 308,72 лева„ авариен ремонт на язовир "Ръбе", в землището на с. Сушица на стойност 343 212,44 лева и за авариен ремонт на язовир Ташлъдере, в землището на с. Камен“на стойност 587 266,15 лева.
От Община Велико Търново е постъпило искане за отпускане на средства за очистване на речни легла с критични участъци по тях, характеризиращи се с нарушена проводимост и повишен риск за разливи и наводнения, застрашаващи населени места, както и стопански обекти, жилищни сгради и инфраструктура на стойност 935 352,89 лева. Това са участъците, река Янтра – Дъгов железен мост на републикански път „София – Варна“ – 50 м. след бетонов мост за ж.п. Гара Велико Търново на стойност 578 435,52 лева; Участък река Янтра – 350 м. преди и 150 м. след моста на общински път с. Леденик – с. Шемшево на стойност 141 482,98 лева; Участък с. Негованка – 800 м. преди и 200 м. след каменен мост в центъра на с. Емен на стойност 49 172,89 лева.
От Община Полски Тръмбеш са постъпили следните искания; Аварийно-възстановителни работи на отводнителен канал в с. Куцина на стойност 196 190,41 лева и аварийно-възстановителни работи на част от ул. Калоян, участък в с. Климентово на стойност 42 430,97 лева.


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново