начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2016-09-29
Областният управител проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев участва в заседанието на регионалния съвет за развитие

На 28 и 29 септември 2016 г. в Русе се проведе тридесет и първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.
Заседанието беше свикано от доц. д-р Стефко Бурджиев, председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Русе на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и ръководено от него и заместник областния управител, г-н Станимир Станчев.
В него взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Русе и Разград,заместник- областният управител на област Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, академичните среди,„Национален център за териториално развитие” ЕАД, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Регионален исторически музей – Русе.
Регионалният съвет за развитие на Северен централен район избра за основен член в Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и за резервни членове: д-р Валентин Василев, кмет на община Разград и д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра. Беше приет проект на Годишна индикативна програма за неговата дейност през 2017 г.
Проф. д-р арх. Веселина Троева, изпълнителен директор на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, представи проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл. 7б-7г от Закона за регионалното развитие.
Експерт от Министерството на регионалното развитие и благоустройството информира присъстващите относно постигнатия напредък и проблеми, констатирани при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.
Инж. Ростислав Стефанов, директор на Областно пътно управление Русе към Агенция „Пътна инфраструктура“, информира членовете на Съвета за етапа на изграждане на Автомагистрала „Хемус“, постигнатия напредък по предпроектното инвестиционно проучване относно строителството на Автомагистрала Русе – Велико Търново и състоянието на републиканските пътища на територията на Северен централен район.
Ректорите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, Технически университет, гр. Габрово и Русенски университет „Ангел Кънчев“ представиха проблемите, възможностите и перспективите за развитие на висшите училища.
Проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей Русе, презентира туристическите обекти на територията на област Русе.
Бяха представени две от благотворителни каузи, към които Областна администрация Русе е съпричастна. Първата от тях е Кампанията „Твоята стъпка напред“, която има за цел изграждане на център за подкрепа на хора с онкологични заболявания и техните семейства. Втората е за закупуване на първия в България Робот-локомат за лечение и цялостна рехабилитация на пациенти със загубени или намалени двигателни функции.Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново