начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2016-06-09
Седем искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия

Седем искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. По време на днешното заседание на Постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС бяха подробно представени констатациите от проверките на постъпилите документи.
Областната комисия даде положително становище на искането на Община Лясковец за извършване на аварийно-възстановителни работи на оградни зидове, подпорни стени и ритуална къща към църква "Св. Атанасий" на стойност 333 314.42 лв. Подкрепително становище получи и искането на община Сухиндол за ремонтно-възстановителни работи по сградата на читалище "Самосъзнание-1907" с. Бяла река на стойност 335 020 лв. От спешен ремонт се нуждае покривната конструкция и стените, които са повредени от дъждовете и влагата. От същата община бе постъпило още едно искане за финансиране на ремонт на сградата на читалище "Пробуда-1932" село Красно градище на стойност 296 274 лв. То също получи подкрепително становище от комисията. 
Областната комисия даде подкрепително становище и за искане постъпило от Община Горна Оряховица за възстановяване на непредвидени разходи за спасителни неотложи дейност за почистване на наноси под моста на река Янтра до село Първомайци и възстановяване на пътна настилка по няколко улици и почистване на отводнителни канали в няколко други села на територията на общината. Това се е наложило, след като на 25 май тази година, при падането на обилни валежи река Янтра повишава нивото си. Извършените аварийно-възстановителни работи възлизат на 143 253 лв. 
Община Стражица получи подкрепително становище за внесеното искане за ремонт на язовир "Сусурлука" село Сушица на стойност 224 308 лв. От ремонт се нуждае язовирната стена, както и основният изпускател. От Община Стражица е поискано финансиране и за ремонт на язовир "Ръбе" на стойност 343 212 лв. Ремонтните дейности, които трябва да се предприемат са идентични с тези на язовир "Сусурлука". От същата община е постъпило още едно искане за ремонт на язовир "Ташлъдере"
на стойност 587 266 лв. То също получи подкрепително становище от комисията.

По време на заседанието беше представен и доклад относно извършени проверки по установяване изразходването по предназначение на финансови средства, предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за обекти в общините на територията на област Велико Търново. Проверката, която е по заповед на областния управител се отнася за обекти финансирани през 2015 година и за такива, чието възстановяване е приключило през 2015 г., независимо от периода на отпускане на финансовите средства. Обхванати са 37 обекта и проекти получили финансиран през посочения период. 
Комисията назначена да извърши проверката не установи нередности по целесъобразността на изразходваните средства, докладва председателят и Димитър Алурков - инспектор "Защита на населението" в РД ПБЗН - Велико Търново. Препоръчано е своевременно да се изготвят пълни досиета на обектите, получили финансиране и в срок да се издават Удостоверения за въвеждането им в експлоатация.Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново