начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2016-06-09
Областният управител проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев взе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Силистра

 Областният управител проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев взе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и на Регионалния координационен комитет към него, което се проведе в Силистра. То бе ръководено от настоящия председател Стоян Бонев - областен управител на област Силистра. 
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на Разград, Русе и Силистра, заместник областните управители на Габрово и Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди - висши учебни заведения на територията на района и представители на Управляващите органи на оперативните програми. 
Членовете на регионалния съвет за развитие на северен централен район бяха информирани за за изпълнението на решение относно проект на постановление на Министерския съвет за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на списък на приоритетните професионални направления.
За заместник председател на Регионалния съвет с мандат до края на годината беше избран г-н Пламен Стоилов кмет на Община Русе.
Членовете на РСР на СЦР обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2015 г. Годишният доклад съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
На заседанието на Съвета присъстващите бяха информирани относно Проект за подкрепа на изоставащите региони в Европа по отношение на иновационните и научно-изследователски стратегии за интелигентна специализация (RIS3). По решение на Европейския парламент и в сътрудничество с ГД „Регионална политика“ на ЕК, на Съвместния изследователски център (JRC-IPTS) към ЕК е възложено да осъществи редица дейности за целенасочена подкрепа на иновационните и научно-изследователски стратегии за интелигентна специализация (RIS3) в регионите на осем държави — членки на ЕС.
Основната цел на тези дейности е да се предостави практическа подкрепа за усъвършенстването и прилагането на RIS3 в избрани региони/градове в Румъния, Полша, Унгария, България, Испания, Португалия, Италия и Гърция.
В България акцентът ще бъде поставен върху Северен централен регион. Продължителността на проекта е 18 месеца - от март 2016 г. до октомври 2017 г.
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.
Експерт от Областен информационен център - Силистра представи информация за реализирани значими проекти на територията на област Силистра.
В края на заседанието областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев - председател на настоящия форум, предаде председателството на Регионалния съвет за развитие  на Северен централен район за второто  шестмесечие  на 2016 г.  на областния управител на област Русе Стефко Бурджиев. 


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново