начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2016-03-10
10 искания за финансиране подкрепи Областната комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и п

Постоянната Областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС, проведе редовно заседание. Пред областния управител проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев и заместник - областния управител Николай Петров бе представен доклад за внесените в Областна администрация десет броя докладни записки от кметовете на общините. Всички те бяха одобрени от членовете на комисията.

От Община Лясковец е постъпило искане за повторно разглеждане и даване на второ подкрепително становище за финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи по улица „Мизия”, ул. „Янтра” и ул. „Панайот Хитов” в с. Драгижево на стойност 286 634, 89 лева. В следствие интензивен дъжд от 18.02.2016г. паднал над село Драгижево, формиралите се потоци повърхностни води са продължили разрушаването на част от пътната настилка. Водите са подкопали и отнесли нови части от асфалтовото покритие. В условията на продължаващо поредно след 16.06.2014г. разрушително въздействие на повърхностните води са налице предпоставки за пълно отнасяне на всички съставни части на улиците от асфалтовите пластове до основата им и нови последващи ерозийни въздействия върху конструкцията на пътните участъци и прилежащата инфраструктура. От Община Лясковец е постъпило и искане за повторно разглеждане на искането за ремонтно-възстановителни работи по улиците „Васил Левски” и „Теменуга” в с. Джулюница на стойност 130 815, 82 лева. Вследствие на падналия обилен снеговалеж и последвалото снеготопене, уврежданията констатирани от 2014 г., изразяващи се в цялостно отнасяне на горния износващ пласт, заедно с уплътнената каменна фракция и битумна емулсия, се увеличават и разширяват обхвата си.

От Община Сухиндол е постъпило искане за разглеждане на проект за финансиране на аварийно-възстановителни работи на църквата „Свети Димитър” в с. Бяла река”, община Сухиндол на стойност 114 697,54 лева. Храмът представлява масивна сграда от каменна зидария. Тя не е декларирана, като паметник на културата. Вследствие продължителни въздействия в годините на атмосферни явления и естествена амортизация и особено след обилния снеговалеж от 25.01.2016г. и последвалото бързо снеготопене църквата е с влошени експлоатационни качества по отношение на технически характеристики и е в предаварийно състояние. Сградата няма защитен тротоар, улуци и водосточни тръби за отвеждане на атмосферните води при валежи. Нарушенията се изразяват в увредена покривна конструкция, компрометирана мазилка по тавана, пукнатини по цялата дължина на тавана, стените са с окапала мазилка и частична ерозия на зидарията. Увредена е дограмата по прозорците. Подовата настилка от плочи е деформирана и с улягания. От същата община е постъпило и повторно искане за аварийно ремонтни и възстановителни работи на оградните зидове и отводняване на гробищен парк – гр. Сухиндол. Вследствие на системно въздействие на неблагоприятни атмосферни условия се задълбочава аварийното състояние на оградата и алеите в гробищния парк. Съборени и изпочупени са бетонови колове, деформирана и свлечена е оградната тел, отнесена е и настилка, има пропадане на участъци от алеите. Компрометирана е отводнителната система в парка, има пропадане на част от гробовете. Сериозно е застрашена нормалната експлоатация на гробищният парк. Първоначално исканата сума през 2013г. е била 257 575 лева, а сега след преработването и възлиза на 159 949,10 лева. Също от Сухиндол са поискали финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи за читалище „Трезвеност” в гр. Сухиндол на стойност 239 997, 81 лева. Покривната конструкция на сградата на читалището е в пред аварийно състояние вследствие продължително въздействие от неблагоприятни природни явления. Увредени са покривното покритие от керемиди, дъсчена обшивка, компрометирани са покривни елементи – корозирали и прогнили покрития от ламарина върху бетоновите стрехи, липса на вертикални обшивки по стените на надзидовете, дефектирали и отнесени керемиди, пропадане на изгнили дъсчени обшивки и монтажни летви, разхлабени елементи от дървената носеща покривна конструкция.

От Община Свищов е постъпило искане за повторно разглеждане и даване на второ подкрепително становище за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи за укрепване на улица „19-та” в с. Царевец на стойност 110 663,90 лева. Вследствие паднали интензивни валежи през декември 2014г. и преовлажняване на скатен терен се свлича част от банкета на улицата. В резултат на това е застрашена от затрупване селскостопанска постройка. Пропадането на ската прекъсва достъпа и транспортната връзка към жилищни и стопански имоти. Свличането на част от улицата е в зоната на съвременно активно свлачище в селото. Община Свищов е внесла изготвен инвестиционен проект за възстановяване и укрепване на улицата в авариралия участък. От община Свищов има и повторно искане за разглеждане и даване на второ подкрепително становище за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи за укрепване и възстановяване на улица „Рила” в с. Ореш на стойност 521 892,15 лева. Вследствие паднали интензивни валежи през декември 2014г. и преовлажняване на скатен терен на ул. „Рила” в с. Царевец се сляга земната основа на улицата, аварира уличния водопровод под нея, което води до свличане на голямо количество земни маси от улицата в съседни частни имоти. Също от Свищов е постъпило искане за повторно разглеждане и даване на второ подкрепително становище за финансиране на неотложни аварийно възстановителни работи на подпорна стена на улица „Екзарх Антим I”на стойност 67 138,02 лв. Необходимо е изграждане на нова подпорна стена, трайно укрепваща терена и участъка от улицата.Източник: Иван Иванов - връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2019 © Областен управител Велико Търново