начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2016-02-11
Обсъдиха промените в новия закон за предучилищното и училищното образование

Постоянната комисия по образование в Областна администрация Велико Търново днес проведе редовно заседание. Заместник-областният управител доц. Любомира Попова откри заседанието, на което бяха обсъдени новостите в закона за предучилищното и училищното образование.

Едно от изискванията в новия закон е областният управител да организира разработването на стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Стратегията ще бъде изработена въз основа на анализ, изготвен от всяка община на територията на областта. Тя трябва да включва предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата и личностното развитие на децата. Участие в изготвянето на стратегията ще вземат и представители на Регионалното управление на образованието, на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на Регионалната здравна инспекция и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на приобщаващото образование. В изготвянето и ще могат да се включат и други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на децата. Въз основа на областната стратегия ще бъдат приети общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците за период от две години. Стратегията трябва да бъде разработена до месец декември тази година.

В новия закон е записано, че образованието е национален приоритет, владеенето на български книжовен език е право и задължение. Според степента си училищното образование е основно, средно и обучение чрез работа.

По време на заседанието бяха набелязани конкретни задачи. Спешно трябва да се направи и анализ на мрежата от училища. Тяхното състояние, тенденции, потребности и перспективи за развитие. Да се направят и предложения за преобразуване на училищата, детските градини и центрове за личностна подкрепа. Подготовка за изготвяне на правилници за устройството и дейността на ЦПЛР, Наредба за прием на децата в ДГ, регистър на общински институции.Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново