начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2015-04-29
7 искания за финансиране бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане

7 искания за финансиране от общините Велико Търново, Елена, Свищов, Горна Оряховица, Сухиндол и Златарица за периода 01.03.2015г. до 27.04.2015г. бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. По време на днешното заседание на Постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания отобщини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС бяха подробно представени констатациите от проверките на постъпилите документи.
Областната комисия даде положително становище на искането на община Велико Търново за възстановителни дейности на църквата „Св. Параскева” в село Никюп на стойност 59 906,02 лв. В следствие на падналите интензивни валежи през 2014г. и зимата на 2015г., черквата и кулата –камбанария продължават да се увреждат, което е довело до задълбочаване на аварийното им състояние и допълнително компрометиране на покривните им конструкции. Внесеният проект е разглеждан на заседание на областната комисия на 13.03.2013г. и е получил подкрепително становище. Община Велико Търново е кандидатствала с още един проект на стойност 359 634,59лв. за превантивни мероприятия с цел предпазване от повърхностни води на с.Ново село. Той предвижда почистване, възстановяване, оформяне и облицоване на частично разрушените каменни облицовки на деретата минаващи през селото. Предвидено е и частично изместване на трасето на централното и западното дерета чрез покрит канал с двуслойни тръби.

Община Елена е поискала 426 164,41лв. за аварийно възстановителни работи по ската на река Еленска. Целта е да се спре подкопаването на бреговете на реката при обилни валежи, което води до пукнатини и деформации на терена граничещ с жилищата край реката.

Община Свищов е кандидатствала повторно за отпускане на средства за изграждане на подпорна стена на стойност 419 830,72лв. Целта е да се отвеждат водите от валежите и да се спре пропадането на ската.

От Община Горна Оряховица са поискали 282 576лв. за ремонт на покрива на сградата на здравната служба в село Драганово. Всички пластове на изолацията на покрива са в лошо състояние, констатирала проверката. Създадени са условия за пълно довеждане до аварийно състояние на покрива при следващи валежи и силен вятър.

Община Сухиндол е внесла искане за отпускане на 98 000 лв. като прогнозна стойност за укрепване на активизиралото се старо свлачище по пътя за язовир „Ал Стамболийски”. Свлачището се разширява и вече е с широчина -340м. и дължина 70м.

Община Златарица е внесла искане за финансиране на стойност 640 661,54 лв. за почистване на речни легла с критични участъци по тях. Местата се характеризират с нарушена проводимост и повишен риск за разливи и наводнения, застрашаващи населението и стопанските обекти в град Златарица и село Росно.Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново