начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2015-03-17
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Днес, 17 март 2015 г., от 11.00 ч. в Зала № 314 на Областна администрация Велико Търново, се проведе двадесет и петото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). Настоящото заседание се свика и се откри от проф. д-р Пенчо Пенчев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Велико Търново на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Агенция „Пътна инфраструктура” и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе. На днешното заседание бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в тематичната работна група за разработване на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Представена беше актуална информация относно ключови проекти за изграждане, рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура на територията на Северен централен район. Експерт от Министерството на регионалното развитие и благоустройството информира членовете на Съвета относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и етапа на изпълнението й на територията на Северен централен район. 
На заседанието беше представена и одобрената от Европейската комисия Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г. (Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.), както и актуална информация относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения. 
Във връзка с формулиране на предложения за промени в Закона за регионалното развитие, членовете на РСР на СЦР бяха запознати с предпоставките и необходимостта от усъвършенстване и ефективно прилагане на законодателството в областта на регионалното развитие.
На днешното заседание беше взето решение за създаване на работна група за финализиране на процеса на разработване и последващо наблюдение на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.
Членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район подкрепиха проектна идея за изграждане на плавателен канал Русе – Варна, свързващ най-важния европейски вътрешен воден път – река Дунав (Общоевропейски транспортен коридор VII) с Черно море. Реализирането на проекта ще окаже значителен ефект върху икономическата активност в Северен централен район и ще засили неговите връзки със страните от средното и горното течение на р. Дунав. Предложението за изграждане на плавателния канал беше  прието с 27 гласа „за” и 1 „въздържал се”. Областният управител на Русе Стефко Борджиев обяви идеята за екстравагантна, но много ползотворна за региона. Той обясни, че първите проучвания за нея започват през 1972 година. „Маршрутът на канала е 192 км. началото му започва от Русе, преминава в близост до Разград и завършва във Варна. Стойността на проекта е 3,6 млрд. лв. Реализацията му не е осъществена поради невъзможността на държавата да го построи поради големината на разходите”, добави още Стефко Борджиев. Той каза, че каналът, освен за развитие на речния и морския транспорт, ще служи и за напояване на плодородните почви в Добруджа и Лудогорието, както и за промишлено водоснабдяване на Северна България. 
Плавателният канал ще съкрати водният път от Западна и Средна Европа до Черно море. Икономическите ползи се изразяват в ускоряване на превоза на товари по воден път от Европа към Близкия и Средния изток и обратно. Ще се засили използването на водния транспорт, който е екологичен и евтин. 

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново