начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2015-03-12
Заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК"

На 12 март 2015 г. В Областна администрация Велико Търново се проведе редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, Велико Търново“. Срещата премина под ръководството на Областния управител на Област Велико Търново проф. Пенчо Пенчев.Общото събрание прие бюджета за текущата 2015 г., като вноската на държавата е в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв., на основание чл.21, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. Участниците в срещата одобриха и отчета за изпълнение на дейността на Асоциацията по ВиК за изминалата 2014г. Те гласуваха и даване на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор “ВиК Йовковци” ООД“, гр.Велико Търново по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите. В края на заседанието Областният управител проф. Пенчо Пенчев благодари на членовете на Асоциацията по ВиК за тяхната ефективна и ползотворна работа.

Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново