начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2014-12-19
Областният управител проведе работна среща с Областен информационен център-Велико Търново

Областният управител на Област Велико Търново проф. Пенчо Пенчев проведе работна среща с представители на Областен информационен център-Велико Търново. По време на разговорите беше обсъден новият програмен период и възможните бъдещи проекти финансирани от ЕС. Областен информационен център – Велико Търново е част от мрежата от Областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. ОИЦ – Велико Търново е създаден по проект "Създаване и функциониране на Областен информационен център – Велико Търново", финансиран от ОП "Техническа помощ". В центъра се предоставя обща и специализирана информация за Оперативните програми и Националната стратегическа референтна рамка, за политиките и програмите на ЕС, и съществуващите добри практики. Може да се получи и експертна помощ относно възможностите за кандидатстване и откритите процедури по Оперативните програми. Експертите в центъра помагат в създаване и поддържане на активна мрежа от сътрудничества с Управляващите органи и междинни звена на Оперативните програми, с други информационни мрежи, национални и регионални медии, НПО, местни и регионални власти и частен сектор. Там се организират  информационни и тематични събития.Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
Измерване на удовлетвореността от качеството на административното обслужване
Бяха ли спазени сроковете за предоставяне на услугата?
Да, услугата бе предоставена в срок
Не, услугата не бе предоставена в срок
Служителите предоставиха ли необходимата информация съобразно компетенциите на Областна администрация?
Да, предоставиха я
Не, не я предоставиха
Как оценявате отношението на служителите?
Любезно и компетентно
Неуважително и грубо
Как се запознахте с необходимите условия за предоставяне на услугата?
в центъра за обслужване
по телефон
чрез кол-център
от интернет страницата
Друго мнение и предложение
Пишете ни

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново