начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2014-12-18
Областта очаква да получи 91 556 лева за почистване на речни корита

1PMVK.jpg

Постоянна областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС проведе редовно заседание днес. Единодушно беше взето решение да се подкрепи  изготвената програма за почистване на речни легла на Областен управител и за финансиране почистването на предложените 5 броя  критични речни корита.  

Определените за приоритетно почистване пет участъка от речни легла с критично нарушена проводимост са: Поречието на р. Еньовица на територията на област Велико Търново, за участък 500 метра. Дебелец – района на мост над  р.Белица на пътя за кв. Чолаковци – ж.п. гара Дебелец, участък на разстояние 250 метра. Село Тодювци, за участък района на мост на пътя с. Тодювци – с. Багалевци на територията на община Елена.  Поречието на р. Елийска в района на моста на територията на община Полски Тръмбеш. Поречие на р. Росица, участъкът, определен за почистване е с обща дължина от 450 метра на територията на община Сухиндол.

       Имайки в предвид необходимостта от предприемане на незабавни мерки по осигуряване нормална проводимост на речните легла в посочените критични места, Областният управител даде съгласие да се подкрепи настоящото предложение за включване в Годишния план за 2015 година за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за приоритетно финансиране изготвянето на проекти за почистване на речните легла като предостави необходимите за това 91 556 лева.

От община Павликени са поискали  и финансиране за почистване на речното легло на река Ломя край с. Бутово община Павликени на стойност 225 058,17 лева. Почистване на речното легло на река „Михалска река” община Павликени на  стойност 280 231,45 лева. Почистване на речното легло на река „Павликенско дере” гр. Павликени на стойност 186 966,51 лева. Предотвратяване на наводнения в Община Павликени чрез обновяване и рехабилитация на улици в с Стамболово” в размер на 307 381,75 лева. Ремонтно-възстановителни работи на покрив на Читалище „ЗОРА - 1881” в с. Стамболово, община Павликени на стойност 181 306,45 лева Извършване на дейности по отводняване на северозападната част на с. Караисен”, община Павликени на стойност 108 267, 54 лева.

 

 Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново