начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2014-12-08
Областна администрация Велико Търново е първата областна администрация, която успешно премина ресертификационен одит

Областна администрация Велико Търново е първата областна администрация, която успешно премина ресертификационен одит на Системата си за управление на сигурността на информацията за съответствие с изискванията на международния стандарт за управление на сигурността на информацията БДС ISO/IEC 27001:2014 
На 4 и 5 декември 2014 г. в Областна администрация Велико Търново успешно премина ресертификационен одит на Системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) за съответствие с изискванията на международния стандарт за управление на сигурността на информацията БДС ISO/IEC 27001:2014.
В изпълнение на Целите по сигурността за 2014 г., администрацията извърши преглед и преход на СУСИ към новата версия на международния стандарт за системи за управление на сигурността на информацията БДС ISO/IEC 27001:2014.
СУСИ на Областна администрация Велико Търново първоначално е сертифицирана на 3 февруари 2009 г. за съответствие с изискванията международния стандарт за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2005. Настоящият сертификат с № HU09/3755 е валиден до 2 февруари 2015 г.
В Декларацията на  ръководството на Областна администрация Велико Търново за политиката по сигурността на информацията се подчертава:
СУСИ е съобразена с всички административни и нормативни изисквания към процесите по постигане на необходимото ниво на доверие, към договорните задължения за осигуряване на сигурност на информацията и отговаря на стратегическия контекст за управление на риска.
РЪКОВОДСТВОТО декларира, че главна цел e целият персонал да създава доверие, като предоставя на своите клиенти, партньори и заинтересовани лица продукт - административно обслужване, който да съответства на техните изисквания за сигурност, като едновременно с това гарантира конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на: провеждането на регионална политика за осъществяване на държавното управление по места и осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, управление на държавната собственост, административно и информационно обслужване на физически лица и организации.
РЪКОВОДСТВОТО ясно определя сигурността на информацията, нейните цели, области и степени на важност, като механизъм за осигуряване и/или използване на информацията. На тази база са планирани ефикасни механизми за контрол, които гарантират постигането на поставените цели и се основават на основните принципи на сигурността на информацията.
Персоналът е запознат с рисковете за съществените процеси на работа и знае как да управлява същите, като се стреми да осигури максимална сигурност на информационните активи, касаещи основните процеси
Стремим се непрекъснато да изучаваме и внедряваме най-новите научно-технически достижения имащи отношение със системата ни за управление на сигурността на информацията.
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО се поддържа екип от високо квалифициран, специализиран и мотивиран персонал, който изпълнява на съвременно и професионално ниво всички задачи по обезпечаване на сигурността на информацията. Ние се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия и да участва активно в процеса на усъвършенстване на системата за управление на сигурността на информацията.
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО е внедрен «План за непрекъснатост на работата». Осъзнати са значителните рискове за съществените процеси на работа от потенциални и непредвидени неблагоприятни събития. Увеличаващото се развитие на технологично базирани процеси и високо ниво на зависимост от тези технологични процеси поражда необходимостта от готовността ни да приложим при необходимост плана за непрекъснатост на работата с незабавен ефект. Този процес е изцяло под управлението на служителя по сигурността на информацията и от цялото ръководство и колектив се осигурява пълната подкрепа. Ръководителите на структурни звена са инструктирани и управляват отговорни длъжностни лица, които съгласуват процеса на разработване на плана за непрекъснатост на работата със специфичните процеси и дейности на съответните структурни звена.Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново