начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2014-12-08
Областният управител прф. Пенчо Пенчев е изпратил писма до кметовете за контрол на язовирите

Областният управител прф. Пенчо Пенчев е изпратил писма до всички кметове на общини на територията на Област Велико Търново. Те трябва да предприемат  и организират превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия причинени от наводнения в резултат на опасни язовири. Кметовете се задължават да организират и осигурят безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура, по заповед издадена от министъра на земеделието и горите. Съгласно нея се забранява преминаването на превозни средства по короната на язовирната стена, освен когато има направен път. По дигите се забранява: преминаването с превозни средства извън определените за това места, обработването и нарушаването на повърхността им, поставянето на стълбове или знаци, засаждането на дървета и храсти, преминаването на домашни животни извън определените за това места, строеж на кладенци или рибарници, изхвърляне на отпадъци и други материали и предмети. Кметовете се задължават да проследяват  водните нива на потенциално-опасните язовири на територията на съответната община, с акцент язовирите в пред аварийно състояние.Кметовете трябва да следят по специална методика за свободни обеми в язовирите преди пълноводие и преди висока вълна и на лимити за изпускане на водите от тях.Те трябва да осигуряват проводимостта на речните легла в участък 500 метра след язовирните стени, за безпрепятственото осъществяване на управлението на водите и провеждане на формирали се високи води по речните легла. Кметовете трябва да организират  при необходимост  постоянно дежурство и осъществяване на наблюдение на потенциално опасните язовири и водоеми с местно значение на територията на съответната община. В срок до 17.12.2014 г. кметовете трябва да предоставят списък на язовирите, разположени на територията на съответната община, копие от актовете за общинска собственост на язовирите и данни за собствениците на язовирите, които не са общинска собственост.Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново