начало контакти за незрящи карта на сайта    Български   English 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO/IEC 27001
За областта

Област Велико Търново
Площ: 4 661 572 дка,
Население: 258 494,
Населени места: 336,
Градове: 14,
Общини: 10
Данните за населението и териториите са към 01.02.2011 г.
 » повече за областта
» НОВИНИ « всички новини
2014-11-25
Областният управител проф. д-р Георги Камарашев участва в Международна конференция „Бъдещето на Долен Дунав"

Dolen_Dunav.jpgОбластният управител проф. д-р Георги Камарашев участва в Международна конференция „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката-интелигентни градове-нова инфраструктура”. Организатор на форума беше Съюзът на икономистите в България, Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Федерацията на научно-техническите съюзи, Правителството на провинция Баден Вютенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер”, Асоциациятa на Дунав­ските общини „Дунав“ и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи /НКИТЕС/ - България. По време на дискусията беше обсъдена и приета „Харта за раз­ви­тие на Долен Дунав“. Документа ще допринесе за формиране на ключови политики за ускорен растеж на региона. Участниците в международната конференция обсъдиха и приеха „Харта за ускорено и устойчиво развитие на регионите от Долен Дунав”. Чрез документа бе изразено убеждението, че интегрирането на регионите по поречието на река Дунав е необходима предпоставка за провеждане на единна политика за икономически растеж. Друго становище, изразено в хартата е, че финансовата децентрализация и реформите във финансовото управление на регионите формират климат за възвръщането на доверието на инвеститорите към региона. „Приоритетните инвестиции, с подкрепа на фондове на ЕС и публично-частни партньорства в трансгранична транспортна инфраструктура през река Дунав е фактор за икономически подем и преодоляване на междурегионалните различия” – се посочва още в документа. С приетата харта, участниците поемат редица ангажименти, като ще създадат Бюро за координация  и  подпомагане на икономическо развитие на регионите от Долен Дунав и екип, който да наблюдава тяхното изпълнение. Един от поетите ангажименти е разгръщане потенциала на университетите по поречието на Долен Дунав чрез грантово изграждане на Центрове за компетентност по регионално социално-икономическо развитие и интелигентен растеж. Друг проблем, с който се ангажират участниците в конференцията е инвестиции (публични, частни и/или публично-частни) в нова инфраструктура, включително нови пет моста между България и Румъния, ускорено допълващи евро­­пейската TEN-T мрежа за континентален (Север – Юг) и междукон­ти­нентален (Европа – Азия) превоз на хора и товари. Сред ангажиментите, записани в приетата харта са още подобряване на инвестиционния климат и създаване на благоприятна среда за развитие на частния и общинския сектор, заетостта и борбата с безработицата. „Участниците ще преследват тези цели и ангажименти по начин, съвместим с ангажиментите им за устойчиво развитие, опазване на околната среда и спазване на международно-признатите основни трудови стандарти” – са казва в заключителния документ на международната конференция в Свищов. Даниела Везиева, зам.-министър в Министерство на икономиката и възпитаник на Стопанска академия. Тя изрази радостта си от това да бъде гост в Стопанска академия, т.к. по думите й „това е институция, доказала се в годините”. Зам.-министърът заяви, че темата на конференцията е много важна не само за България, но и за останалите страни, чиито територии са разположени по поречието на р. Дунав. „Икономическия растеж на всяка страна е пряко свързан с развитието на отделните региони” – каза Даниела Везиева. Тя увери участниците, че Министерството на икономиката ще работи усилено за изпълнението на икономическите приоритети на българското правителство, а именно: насърчаване на растежа; поддържане на благоприятен бизнес климат и намаляване на административните тежести за малкия и средния бизнес; стимулиране на инвестициите и иновациите. „По този начин ще осигурим по-добро развитие както на национално, така и на регионално ниво” – каза още зам.-министърът на икономиката.


Източник: Иван Иванов-връзки с обществеността
Антикорупционна кутия
На основание чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Може да подавате сигнали за корупция на сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) към Министерски съвет чрез информационната система, финансирана от Европейския съюз по програма Фар.
С лице към хората
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Защита на личните данни в Шенгенското пространство: Вашите права.
 
 
 
 

експертът информира
Кога да се обръщаме към Областния управител
Обществени поръчки - профил на купувача
Често задавани въпроси
Запитване
как се издава
Акт за държавна
    собственост (АДС)

Удостоверение, че няма
    издаден АДС

Заверено копие на
    документ

Заповед за отписване
   на АДС

информация по e-mail
За актуална информация от Областния управител, моля въведете своя e-mail:

 
АНКЕТА
 
Как бихте оценили качеството на административното обслужване?
Отлично;
Много добро;
Добро;
Задоволително;
Незадоволително;
Без отговор.
Бяха ли спазени законовите срокове за извършване на административната услуга?
Да;
Не.
Как оценяване отношението на служителите?
Любезно и компетентно;
Неуважително и грубо.
Имате ли препоръки към Областна администрация - Велико Търново?
Не;
Да:

резултати

2003-2018 © Областен управител Велико Търново